Thăm dò ý kiến: 95% người Mỹ lo ngại giá thực phẩm tăng trước các cuộc bầu cử giữa kỳ