Thăm dò ý kiến: Cựu TT Trump thu hẹp khoảng cách với TT Biden về cử tri gốc Latinh, hiện dẫn đầu về các vấn đề chính

Sự ủng hộ của các cử tri gốc Latinh dành cho cựu Tổng thống Trump đã tăng lên ngang ngửa với Tổng thống Biden — và cựu tổng thống đang đi trước trong các vấn đề cốt lõi mà cử tri quan tâm.