Thành thật mà nói, nền kinh tế Mỹ đang không hoạt động tốt