Thăm dò ý kiến: Gần 60% người Mỹ nghĩ rằng Đảng Dân Chủ đã làm cho nền kinh tế ‘lao dốc’