Thăm dò ý kiến: Người Mỹ thay đổi kế hoạch Ngày Độc Lập do giá xăng