Thăm dò ý kiến ở Hồng Kông cho thấy sự ủng hộ đối với phong trào 04/06 đang giảm dần