Thâm hụt ngân sách của Hoa Kỳ vượt qua 1 ngàn tỷ USD trong nửa đầu năm tài khóa 2024

An sinh xã hội là khoản chi lớn nhất trong ngân sách, tuy nhiên tiền lãi vay vẫn tiếp tục tăng.