Thâm hụt thương mại của Hoa Kỳ tăng lên cao nhất kể từ tháng 04/2023

Số liệu thương mại mới nhất có thể tác động tiêu cực đến dữ liệu GDP quý 1 năm nay.