TT Biden được kêu gọi điều tra mối liên hệ của Nippon Steel với Trung Quốc trong bối cảnh công ty này có ý định mua lại US Steel

‘Quyền sở hữu của Nippon có thể gây ra nguy cơ khiến US Steel ngày càng phụ thuộc nhiều hơn — chứ không phải ít hơn — vào nền kinh tế phi thị trường của Trung Quốc.’