Thẩm phán Aileen Cannon bày tỏ lo ngại về Biện lý Đặc biệt Jack Smith

Thẩm phán cho biết, vị biện lý đặc biệt này đang sử dụng những lập luận không nhất quán về những thông tin nào nên được giữ kín với công chúng.