Thẩm phán bác bỏ đề nghị của Thượng viện Arizona về việc giữ kín hồ sơ kiểm toán bầu cử