Thẩm phán: Chính phủ chưa chứng minh được việc giữ niêm phong bản khai hữu thệ trát khám xét tư dinh của ông Trump