Thẩm phán liên bang bãi bỏ trách nhiệm cá nhân cho ông Mark Zuckerberg trong 25 vụ kiện về nghiện mạng xã hội

Meta đang phải đối mặt với hàng chục vụ kiện khác nhau