Thẩm phán ngăn chính phủ Hoa Kỳ chuyển hướng chi tiêu trái phép ngân sách dành cho bức tường biên giới

Thẩm phán nhận định rằng chính phủ Tổng thống Biden không thể không tuân thủ luật liên bang.