Giám đốc FBI: Cuộc khủng hoảng biên giới đã tạo ra một ‘hàng dài các mối đe dọa rất nguy hiểm’

Giám đốc FBI cho biết, tình hình ở biên giới phía Nam đã được cơ quan này cảnh báo về những cá nhân nguy hiểm tiến vào Hoa Kỳ.