Thẩm phán sẽ ra phán quyết về tư cách tham gia vụ án của bà Fani Willis trong 2 tuần tới

Một vấn đề pháp lý quan trọng là Thẩm phán Scott McAfee sẽ sử dụng tiêu chuẩn nào để xác định liệu hành vi của vị công tố viên này có dẫn đến việc bà bị loại bỏ tư cách tham gia vụ án hay không.