Thẩm phán Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ Clarence Thomas phủ nhận hành vi sai trái

Ông Thomas nói rằng ông được tư vấn là sự hiếu khách từ những người bằng hữu thân thiết thì ‘không cần báo cáo’