Thẩm phán từ chối đề nghị trì hoãn vụ án dân sự ngày 06/01 của ông Trump