Thành công của Netflix ‘Squid Game’ có thể cắt giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc của ngành công nghiệp điện ảnh Nam Hàn