Thành viên Đảng Dân Chủ California bị loại khỏi ủy ban sau khi bỏ phiếu phản đối dự luật trừng phạt dầu mỏ của Thống đốc Newsom