Thành viên hàng đầu của Đảng Cộng Hòa nêu lên lo ngại ‘duy nhất’ về cuộc điều tra của ông Durham