Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Thành viên Hội đồng Quản trị Đoàn Múa Ballet Quốc gia Canada: Shen Yun nói đến ‘điều vĩ đại hơn’ chúng ta