‘Thấu hiểu bản chất tà ác của Trung Cộng’: Người phụ nữ bị bức hại đào thoát khỏi Trung Quốc với sự giúp đỡ của vị hôn phu