Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

‘Thế giới cần chứng kiến điều này,’ vị dân biểu bày tỏ sau khi tham dự Shen Yun