Thêm nhiều nhà nghiên cứu Trung Quốc bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ khi chiến tranh công nghệ ngày càng gia tăng

Hơn 10 công dân Trung Quốc đã bị từ chối nhập cảnh kể từ tháng 11/2023.