Tướng Mỹ: Trung Quốc phát triển năng lực không gian với tốc độ gấp đôi Hoa Kỳ