Thí sinh đạt Giải Vàng Hoàng Duyệt dùng tài năng nghệ thuật để truyền tải sứ mệnh