‘Trung dung và mộng ảo’: Thí sinh Phạm Huy Di thắng Giải Vàng tại Cuộc thi Vũ đạo Trung Hoa Cổ điển Quốc tế lần thứ 10 của Đài truyền hình NTD