Thị trấn Mittenwald sống động với những bức tranh từ những năm 1700 vẽ các thiên sứ và vị thánh trên thiên đàng