Thị trấn ở Nhật Bản thu hút khách du lịch vì thường xuyên xuất hiện UFO