Thị trưởng Ontario nói về sự ủng hộ lâu dài của ông đối với Pháp Luân Công: ‘Tôi vẫn đang lên tiếng’