Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Thị trưởng Praha bày tỏ sự ủng hộ với Shen Yun