Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Thị trưởng: Shen Yun nhắc chúng ta ‘ghi nhớ truyền thống của mình rồi Đấng Sáng Thế Chủ sẽ luôn ở bên chúng ta’