Thị trường việc làm có thể chịu được tác động kinh tế không?