Thiên cổ anh hùng Tần Thủy Hoàng (P.6): Chân tướng sự kiện ‘Đốt sách chôn Nho’