Phượng Hoàng lai nghi được xem là điềm báo lành, mà sự hiện thân ngoài ý muốn của chim tạp vũ hoặc quạ đen, trong ghi chép Ngũ Hành ở các sách sử bị xem là một trong những “vũ trùng chi nghiệt”.

Văn hoá Trung Hoa truyền thừa tư tưởng trung tâm “thiên nhân hợp nhất”, cho tới bây giờ rất xem trọng “thiên nhân cảm ứng”, cho rằng “vũ trùng chi nghiệt” là một loại điềm dữ. Trong Hán thư liền nói đến hiện tượng “vũ trùng chi nghiệt” của Lưu Hâm, xem mấy hiện tượng “vũ trùng chi nghiệt” thời Tam quốc, đối ứng sự thật lịch sử ứng nghiệm như thế nào?

Điềm báo “Vũ trùng chi nghiệt” thời Tào Ngụy

Năm thứ ba khi Tào Phi đăng cơ làm Ngụy Văn đế (Hoàng Sơ năm thứ 3), một đám chim cò già cổ dài màu xanh đen, mắt đỏ, đầu không có lông hiện dấu vết ở ao vườn Phương Lâm, Lạc Dương, loại chim cò già tính tình tham ác, phía trên đầu cổ đều không có lông, bị coi là điềm dữ. Đến Hoàng Sơ năm thứ 7. Lần này loại chim cò già lại đến, tựa như là đến phát tin tức xấu, đến mùa hè Ngụy Văn đế băng hà.

Ngụy Minh đế sau đó kế vị, lúc đầu trong các mặt quân sự, chính trị và văn hóa rất có thành tích, đáng tiếc đến cuối cùng xây dựng rầm rộ, bỏ bê chính sự. Năm đầu niên hiệu Cảnh Sơ, Minh Đế cho dựng Lăng Tiêu các. Lúc này chim khách có màu đen trắng lẫn lộn xây tổ phía trên. Ngụy Minh đế hỏi sử quan Cao Đường Long đây là điềm báo gì? Cao Đường Long trích dẫn câu thơ “Duy thước hữu tổ, duy cừu cư chi” trong bài Thước sào của Quốc phong – Kinh Thi, để trả lời câu hỏi của Minh Đế. Ông ta phân tích cho Minh Đế, trước mắt chim khách ở đây làm tổ, tương lai chim tu hú sẽ đến chiếm cứ tổ chim khách, điềm chỉ hướng “cung điện chưa hoàn thành xong thân đã không ở được”, chỉ sợ tương lai sẽ có vương công trong họ đuổi Thánh thượng đi, không thể không lo nghĩa sâu xa. Ngụy Minh đế sau khi nghe, sắc mặt thay đổi, tâm tình hiển nhiên bị ảnh hưởng.

Qua hai năm, đến Cảnh Sơ năm thứ 3, ở ao vườn Phương Lâm, Lạc Dương lại tới một đám cò già. Đây là bầy chim cò già xuất hiện lần nữa ở đây, chim dữ quay lại, kinh nghiệm lịch sử nói cho người ta biết sẽ có đại tang. Ngụy Minh đế trong lòng cảm thấy không rõ ràng, cực kì chán ghét đám chim cò già này. Ngụy Minh đế đúng thật đã băng hà trong năm này, lúc đó chỉ 35 tuổi. Sau đó Ngụy đế kế vị, thực quyền bị phụ thần Giá Không Luân biến thành bù nhìn, sau 26 năm, chính quyền Tào Ngụy rơi vào trong tay gia tộc Tư Mã thị, thật ứng với điềm tu hú chiếm tổ chim khách.

vũ trùng chi nghiệt
Nhà Tào Ngụy thời Tam quốc và nhà Tấn đều phát sinh điềm báo “vũ trùng chi nghiệt” tu hú chiếm tổ chim khách, kết quả cũng đều ứng với lịch sử.(Ảnh minh họa: Pixabay)

Không chỉ có một, “vũ trùng chi nghiệt” tu hú chiếm tổ chim khách tương tự như năm đầu niên hiệu Cảnh Sơ kể trên cũng phát sinh ở triều Tấn, cũng đều ứng nghiệm như vậy. Giữa hai bên, có không ít chỗ trùng hợp, ở đây tiện thể nói một chút.

Thời Hiếu Võ Đế nhà Đông Tấn tháng 6 năm Thái Nguyên thứ 16, có chim khách làm tổ trên đuôi si ở mái hiên đầu đông của điện Thái Cực (nơi ở của Hoàng đế lúc lên ngôi), một nơi khác trong cung, đầu tây Quốc tử học đường cũng bị làm tổ. Niên hiệu Thái Nguyên năm thứ 18 Đông cung của Thái tử vừa mới xây dựng xong, tháng giêng năm sau chim khách ngay tại cửa tây Đông cung làm tổ. Tấn thư phán đoán, hiện tượng “vũ trùng chi nghiệt” này và “vũ trùng chi nghiệt” năm đầu niên hiệu Cảnh Sơn thời Ngụy Minh đế là cùng một điềm báo.

Học đường là nơi tụ tập giáo hóa nền đức; đầu tây là phương vị thuộc Kim trong ngũ hành, mà triều Tấn thuộc tính Kim, Thuyết thạch đồ nói, “mệnh Kim là ngũ hành của nhà Tấn”, Lý Thiện ghi chú nói “Mệnh Kim trong ngũ hành, là chỉ nhà Tấn vậy”. Cho nên hai nơi này bị chim khách làm tổ, tượng trưng điềm triều Tấn bị chiếm cứ, giáo hóa bị bại hoại. Chiêm nghiệm lại sự thật lịch sử, sau khi Hiếu Võ Đế nhà Tấn băng, An Đế kế vị, đại quyền lập tức rơi vào tay các bề tôi, về sau Hoàn Huyền soán vị, phong giáo hư phế, chính quyền Đông Tấn chỉ còn trên danh nghĩa. Truyền đến Tấn Cung Đế, trên thực tế triều chính Đông Tấn đã hoàn toàn nắm giữ trong tay Lưu Dụ, mới một năm rưỡi, Đông Tấn đã đi vào lịch sử.

Điềm báo “Vũ trùng chi nghiệt” nhà Thục Hán

Nước Thục thời Tam quốc, cũng phát sinh điềm báo “vũ trùng chi nghiệt” giống như vậy.

Hậu chủ Lưu Thiền tháng 10 năm Kiến Hưng thứ 9, từ Giang Dương Ích Châu đến Giang Châu (tên gọi xưa của Trùng Khánh) có một đoàn chim từ Giang Nam bay qua Giang Bắc, vào mùa thu chim bay di trú phía bắc là nghịch thế, không phải hiện tượng bình thường. Đàn chim bay qua sông, số rơi xuống nước chết hàng ngàn con. Tấn thư chỉ ra, chim bay đến phía bắc nhưng bay không được đến bờ bên kia rơi xuống nước mà chết là hiện tượng có đối ứng. Vậy những con chim bị rơi xuống nước mà chết đối ứng sự thật lịch sử nào?

vũ trùng chi nghiệt
Ngẫm lại, nhà Thục Hán thời Tam quốc có dị tượng, mùa thu một đàn chim bay qua sông về phía bắc, rơi xuống nước chết mất cả ngàn con, vậy cảnh tượng đáng sợ ấy là như thế nào? (Ảnh minh họa: Pixabay)

Tể tướng nhà Thục Hán lúc ấy là Gia Cát Lượng tích cực kinh lược đất Thục, dốc sức trung hưng nhà Hán, hợp nhất thiên hạ, cúc cung tận tụy biết bao. Sau khi Gia Cát Lượng mất, đại tướng Khương Duy tiếp nối chí ấy dốc lòng hoàn thành sứ mệnh, tích cực xuất binh, nhưng nhiều lần không được. Trong hàng chư tướng nước Thục xuất chiến phạt bắc, rất nhiều binh sĩ bỏ mạng, các vị tướng tài của nước Thục, nhiều người dùng sinh mệnh của mình để bày tỏ lòng trung nghĩa với đất nước, bọn họ đối ứng với vận mệnh của những con chim rơi xuống nước mà chết kia. Gia Cát Lượng ổn định lại đất nước, nhưng lãnh địa Thục Hán cuối cùng không vượt qua được sông Vị, không thể nắm được vùng phía bắc sông này. Những con chim bỏ mạng khi bay qua sông ngược về phía bắc, có thể nói là dự  báo trước đoạn lịch sử cuối cùng này của nhà Thục Hán!

Điềm báo “Vũ trùng chi nghiệt” của nhà Đông Ngô

Nhà Đông Ngô thời Tam quốc có hiện tượng “vũ trùng chi nghiệt” tương tự. Thời Ngô Đại đế Tôn Quyền tháng 4 năm Xích Ô thứ 12, có hai con quạ ngậm lấy chim khách rơi vào Đông quán học xá ở phía đông hoàng cung; Tôn Quyền lệnh cho thừa tướng Chu Cứ đốt chim khách để tế tự.

Đông quán học xá là phủ giáo do Tôn Quyền xây dựng, vương tử trong triều, con em tướng lĩnh đều tập trung ở đây học tập. Dựa theo đại học giả thời Hán là Lưu Hâm giảng giải, chim khách rơi vào trong cung, đây là hiện tượng “vũ trùng chi nghiệt”, là bởi vì đế vương đương triều nhìn không rõ, nghe không thông nên mới có một dấu hiệu không tốt đến để trừng phạt. Sự thật là như thế nào?

Lúc ấy là cuối thời Tôn Quyền tại vị, ông ta tin vào lời sàm bậy, không nghe lời can gián, đức hạnh suy yếu, lại thích giết chóc. Năm sau, các vùng che chắn đất nước là Đan Dương, Câu Dung đến Cố Chương, nhao nhao phát sinh núi lở, các vùng thuộc huyện Trà Lăng nước sông tràn lan; Thái tử Tôn Hòa bị phế, một đứa con khác là Lỗ vương Tôn Bá được ban chết, thừa tướng Chu Cứ bị giáng chức, đều ứng với hiện tượng “vũ trùng chi nghiệt” này. Chim khách rơi vào đông quán, họa trực tiếp ứng trên thân Thái tử, vương tử, chẳng lẽ không phải thiên ý bày ra sao?

Hiện tượng “vũ trùng chi nghiệt” này cũng không phải phát ra một lần mà thôi, qua hơn một năm, đến tháng giêng năm Thái Nguyên thứ 2, lại phát sinh việc chim khách xây tổ. Năm này Tôn Hòa thụ phong làm Nam Dương vương, ban thưởng ở Trường Sa, khi ông ta đi thuyền qua Vu Hồ, liền có chim khách xây tổ trên tường thuyền ông ta ngồi. Liêu thuộc của Thái tử sau khi biết việc này, đều cực kỳ lo lắng, cho rằng tường buồm không thẳng bởi vì chim khách xây tổ mà lệch nghiêng, chính là điềm báo không yên ổn. Quả nhiên, năm này sau khi Tôn Quyền băng, Thừa tướng Đại tướng quân Tôn Tuấn làm loạn, Thái tử Tôn Hòa bị phế lại bị ban chết.

Văn hóa Trung Hoa mang trong mình tinh thần tư tưởng người và trời hợp làm một, qua cái nhìn xuyên suốt của sử quan, có thể quan sát được sự xuất hiện của dị tượng và biến hóa của thiên tượng, quy phạm được nền chính trị mà Hoàng đế thi hành, để bảo đảm đất nước được dài lâu. Trời có đức hiếu sinh, “vũ trùng chi nghiệt” là điềm dữ, cũng là cảnh cáo, từ điềm dữ xuất hiện đến phát sinh việc xấu, đều lưu lại một chút thời gian. Sự phát sinh những hiện tượng “vũ trùng chi nghiệt” này trong lịch sử Tam quốc Ngụy – Thục – Ngô đều đối ứng với sự thật lịch sử, kết quả cũng đều là đại hung, mà lại đều là điềm dữ trước đêm một triều đại diệt vong. Đáng tiếc chính là, người chốn nhân gian rất khó phát sinh giác ngộ bên trong thiên tượng, dị tượng, từ đó thay đổi thời thế nghịch đảo. Có lẽ có thể nói như thế này, “vũ trùng chi nghiệt” đối ứng với hướng đi tất nhiên của lịch sử.

Tài liệu tham khảo: 

  • Ngũ Hành chí thập bát Tấn thư chí
  • Tam quốc chí
  • Phần hạ của Ngũ Hành chí trong Hán thư chí.

Do Doãn Gia Huy thực hiện
Chịu trách nhiệm biên tập: Vương Du Duyệt
Toan Đinh biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc tại EpochTimes Hoa ngữ

Xem thêm:

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn