Thiên tài đạt giải Nobel từng bị tín tức người ngoài hành tinh làm đảo lộn cuộc sống