Bí ẩn chưa có lời giải: Lõi bên trong của Trái Đất là một hố đen?