Thổ Nhĩ Kỳ, Israel thực hiện các bước đi thăm dò tiến tới việc nối lại mối quan hệ