Thời điểm để suy ngẫm: Bộ trưởng Đảng đối lập Úc lên tiếng về cuộc đàn áp kéo dài 25 năm của chính quyền cộng sản

Ngày 25/04 không chỉ là một ngày quan trọng đối với người dân Úc và New Zealand mà còn đối với người dân Trung Quốc trên toàn thế giới.