Sở Thuế vụ (IRS) vừa nhắc người nộp thuế về hạn chót nộp tờ khai thuế, cũng như những khoản thanh toán còn nợ, vào ngày 18/04, và một số biện pháp mà những người không thể thanh toán trước thời hạn này có thể sử dụng để tránh bị phạt hoặc giảm tiền phạt.

Trong một thông cáo báo chí phát hành hôm thứ Năm (09/03), IRS đã nhắc nhở mọi người về thời hạn 18/04 sắp đến gần, theo đó người nộp thuế phải nộp tờ khai thuế cùng với bất kỳ khoản thanh toán còn nợ nào, nếu không sẽ phải đối mặt với khả năng bị phạt vì khai thuế chậm và thanh toán chậm.

Tuy nhiên, thông báo này cũng cho biết một số biện pháp mà người nộp thuế có thể sử dụng để tránh bị phạt nếu họ còn nợ tiền IRS nhưng gặp khó khăn trong việc thanh toán đúng thời hạn trên.

Yêu cầu gia hạn nộp tờ khai thuế thêm 6 tháng

Mặc dù thời hạn nộp tờ khai thuế rơi vào ngày 18/04, nhưng tất cả những người nộp thuế đều đủ điều kiện để nộp đơn yêu cầu gia hạn thêm sáu tháng.

IRS cho biết trong thông báo trên: “Việc gia hạn sẽ giúp tránh được các khoản tiền phạt và lãi suất do không nộp tờ khai thuế đúng hạn, và cho phép những người nộp thuế có thời hạn đến ngày 16/10/2023 để nộp hồ sơ thuế.”

Những người nộp thuế nào còn nợ tiền IRS mà không yêu cầu gia hạn và trễ hạn thanh toán vào ngày 18/04, sẽ bị phạt do không nộp tờ khai thuế.

Về các khoản phạt do không nộp tờ khai thuế, IRS thường tính lãi suất 5% trên số tiền nợ thuế cho mỗi tháng mà họ trễ hạn thanh toán. Số tiền phạt do trễ hạn khai thuế tối đa sẽ không quá 25% trên số tiền thuế chưa nộp của người đó.

Người nộp thuế có thể tránh một khoản phạt do không nộp tờ khai thuế bằng cách nộp tờ khai thuế trước thời hạn ban đầu nêu trên hoặc thời hạn được gia hạn.

Những ai không còn nợ IRS bất kỳ khoản tiền nào hoặc sắp nhận được hoàn thuế, sẽ không bị phạt dù không nộp tờ khai thuế liên bang trước thời hạn trên. Tuy nhiên, trường hợp này có thể không áp dụng đối với các loại thuế của tiểu bang.

Tuy vậy, có một số lý do chính đáng để nộp tờ khai thuế ngay cả khi không nợ tiền IRS.

Những người sắp được hoàn thuế chỉ nhận được khoản tiền hoàn thuế này khi họ đã nộp tờ khai thuế; và những người không nộp tờ khai thuế trong vòng ba năm kể từ ngày đáo hạn ban đầu có thể mất khoản hoàn thuế đó.

Ngoài ra, thời hiệu để IRS kiểm toán một tờ khai thuế bắt đầu có hiệu lực khi một tờ khai thuế được nộp.

Vấn đề không nộp thuế

Mặc dù việc nộp đơn yêu cầu gia hạn có thể cho phép người nộp thuế tránh bị phạt do không nộp tờ khai thuế, nhưng hạn chót ngày 18/04, họ vẫn phải nộp mọi khoản thuế nào còn nợ.

Đối với bất kỳ số tiền chưa thanh toán nào còn nợ sau ngày 18/04, IRS tính mức phạt do không thanh toán là 0.5% trên số tiền nợ thuế cho mỗi tháng. Điều này, giống như việc không nộp tờ khai thuế, cũng giới hạn ở mức 25% trên số tiền thuế phải nộp.

IRS cho biết trong thông báo trên: “Việc thanh toán, kể cả thanh toán một phần, sẽ giúp hạn chế được các khoản tiền phạt và tiền lãi.”

Nếu cả tiền phạt do không nộp tờ khai thuế và tiền phạt do không nộp thuế đều được tính trong một tháng nhất định, thì số tiền phạt do không nộp tờ khai thuế sẽ giảm bằng số tiền phạt do không nộp thuế. Điều này có nghĩa là tổng số tiền phạt trong một tháng nhất định sẽ không bao giờ vượt quá 5% cho mỗi tháng hoặc một phần của một tháng mà có phát sinh việc chậm khai thuế.

Mặc dù số tiền phạt do không khai thuế tăng tối đa sau 5 tháng (tổng cộng là 25%), nhưng số tiền phạt do không nộp thuế vẫn tiếp tục cho đến khi khoản thuế còn nợ được thanh toán xong, tối đa là 25% trên số tiền thuế chưa nộp.

Lời nhắc nhở trên của IRS bao gồm một biện pháp có thể cho phép người đóng thuế cắt giảm một nửa tỷ lệ phạt do không nộp thuế.

Người nộp thuế nào không thể thanh toán đầy đủ trước thời hạn có thể nộp đơn yêu cầu một kế hoạch thanh toán, trong đó có một thỏa thuận trả góp cho phép họ thanh toán số dư nợ chưa thanh toán trong một khoảng thời gian nào đó.

Có một công cụ trực tuyến được gọi là công cụ Thỏa thuận Thanh toán Trực tuyến (Online Payment Agreement) mà người nộp thuế có thể sử dụng để thiết lập một kế hoạch thanh toán.

Sau khi một người nộp thuế đã thiết lập một thỏa thuận trả góp với IRS, cơ quan này sẽ giảm tiền phạt do không nộp thuế xuống 0.25% trên số tiền thuế phải nộp.

Cuối cùng, người nộp thuế có thể nộp đơn lên IRS để được giảm tiền phạt.

Cơ quan này có thể đồng ý miễn trừ các khoản tiền phạt cho những người nộp thuế nào không nộp tờ khai thuế đúng hạn hoặc không nộp các khoản thuế mà họ còn nợ theo các điều khoản giảm nhẹ hình phạt vì “lý do chính đáng.” Các trường hợp giảm nhẹ có thể cho phép một người nộp thuế có đủ điều kiện để được giảm mức phạt bao gồm những lý do như bệnh tật hoặc thiên tai.

Ngoài ra còn có một quy trình “miễn trừ hình phạt và miễn trừ hành chính lần đầu tiên” có thể cho phép người nộp thuế đủ điều kiện để được giảm nhẹ hình phạt ngay cả khi họ đã quá hạn nộp tờ khai thuế hoặc quá hạn nộp thuế.

Nói chung, hình thức giảm nhẹ này áp dụng cho những người nộp thuế đã nộp tất cả các tờ khai thuế, đã thanh toán số dư chưa thanh toán, hoặc đã thiết lập một thỏa thuận trả góp, và không bị IRS phạt trong ba năm qua.

Việc giảm tiền phạt lần đầu tiên là tùy ý, vì vậy IRS không nhất thiết phải cho phép miễn trừ. Tuy nhiên, cơ quan này có thể cho phép miễn trừ dưới dạng ưu đãi một lần nếu người nộp đơn có quá trình tuân thủ tốt và đáp ứng các yêu cầu của chương trình này.

Tom Ozimek
BTV Epoch Times Tiếng Anh
Ông Tom Ozimek là phóng viên cao cấp của The Epoch Times. Ông có kiến thức chuyên môn sâu rộng về lĩnh vực báo chí, bảo hiểm tiền gửi, tiếp thị và truyền thông cũng như đào tạo cho người trưởng thành.

Nhật Thăng biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn