Thống đốc các tiểu bang Illinois và California tuyên bố tình trạng khẩn cấp do bệnh đậu mùa khỉ