Thống đốc DeSantis: Florida sẽ không nhượng bộ trước áp lực dỡ bỏ lệnh cấm đối với ‘hộ chiếu vaccine’