Thống đốc DeSantis lo sợ cử tri của tiểu bang Dân Chủ tràn đến Florida