Thống đốc Indiana là quan chức Mỹ gần đây nhất đến thăm Đài Loan bất chấp áp lực từ Trung Quốc