Thống đốc Iowa và Alabama ký luật cấm hộ chiếu Vaccine