Thống đốc Newsom ký sắc lệnh nhằm giảm nhẹ tình trạng tắc nghẽn cảng