Thống đốc South Dakota cử Vệ binh Quốc gia đến ‘vùng chiến sự’ biên giới

Việc điều động Vệ binh Quốc gia đến Texas, với nhiệm vụ trợ giúp xây dựng bức tường biên giới, sẽ là đợt khai triển thứ năm của South Dakota giữa lúc cuộc khủng hoảng biên giới đang diễn ra.