Thống đốc Texas công bố kế hoạch xây dựng căn cứ quân sự gần Eagle Pass

Căn cứ quân sự này sẽ chứa tới 1,800 thành viên Vệ binh Quốc gia Texas để tăng cường năng lực an ninh biên giới.