Thống đốc tiểu bang Florida DeSantis gửi cảnh sát đến ứng phó với cuộc khủng hoảng biên giới ở Arizona, Texas